Veelgestelde vragen

1. Betekent aanmelding voor dit project automatisch ook een deelname aan het onderzoek?
Nee!
Aanmelding betekent niet automatisch dat u deelneemt aan het onderzoek. Na aanmelding krijgt u allereerst meer informatie toegestuurd over wat er tijdens het onderzoek van u verwacht wordt, en wat uw rechten zijn als deelnemer. Ook zult u een aantal vragenlijsten toegestuurd krijgen die u ingevuld terug kunt sturen. Daarnaast wordt u gevraagd om een zogenaamd  ‘informed consent’ te tekenen. Dit is een document waarmee u toezegt om voldoende geïnformeerd te zijn over dit project, vrijwillig mee te willen doen, en bewust te zijn van alle rechten die u als deelnemer zult hebben. Pas na het ondertekenen van dit document worden uw gegevens gecontroleerd. Als u aan de criteria voldoet (bijvoorbeeld het in verwachting zijn van een eenling), zullen wij contact met u opnemen om uw deelname aan het project te bevestigen, en het verloop van het project te bespreken. Daarnaast kunt U op elk moment stoppen met deelname.


2. Hoe wordt gegarandeerd dat mijn gegevens anoniem blijven?
Tijdens het BINGO onderzoek worden de Europese richtlijnen voor het omgaan met wetenschappelijke gegevens gevolgd. De volgende acties worden ondernomen om uw anonimiteit te waarborgen:

1. Alle vragenlijsten die u invult, alle samples, en alle verkregen data uit het lab- en thuisbezoek worden voorzien van een ‘ID nummer’. Bijvoorbeeld: ‘124m’, dit houdt in: Proefpersoon nummer 124, moeder. Alle data die wordt bewaard, wordt losgekoppeld van uw naam en personalia. Slechts de proefleider en de eindverantwoordelijke onderzoekers weten wie de personen achter het codenummer zijn. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en met respect voor de privacy van u en uw gezin worden behandeld.

2. Gerelateerd aan punt 1: Alle gegevens worden beheerd en opgeslagen met het ID nummer. Namen en andere persoonsgegevens van de deelnemers worden op geen enkele manier getoond in databestanden.

3. De aanmelding verloopt via één persoon: De proefleider. Zij verklaart uw anonimiteit te waarborgen. Zij zal, samen met u, ook het ‘informed consent’ tekenen.
 

3. Hoe zit het met de deelname van vaders?
Vaders mogen deelnemen aan het BINGO onderzoek, maar het is geen vereiste! Aangezien de rol van de vader voorheen onderbelicht is gebleven, willen we graag vaders betrekken bij het BINGO onderzoek. Echter begrijpen wij dat vaders, mede ook omdat zij geen verlof krijgen tijdens de zwangerschap en daarna, minder tijd zullen hebben om mee te doen. Wij zullen vaders bij elk meetmoment vragen of zij mee willen doen, en zij mogen dan zelf beslissen of en aan welk onderdeel zij mee willen doen. 

Contact

Christine Hechler, M.Sc.

Behavioural Science Institute (BSI)
Ontwikkelingspsychologie
Radboud Universiteit Nijmegen
Montessorilaan 3
6525 HR Nijmegen


024 3612566