Deelname aan het onderzoek (aanmeldingen niet meer mogelijk)


Naast de moeders, waren ook vaders van harte uitgenodigd om deel te nemen. Gedurende het BINGO onderzoek zijn deelnemers voor vier maanden gevolgdt, namelijk vanaf één maand voor de bevalling, tot drie maanden na de bevalling.  

Wat vragen/vroegen wij van de deelnemers? 
Het eerste deel van uw deelname vond plaats voor de bevalling, prenataal. Dit is inmiddels helemaal afgerond. Het tweede deel van het onderzoek zal plaatsvinden na de bevalling, postnataal

Prenataal (al afgerond)
1. U zult worden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. 
2. Vervolgens wordt u gevraagd om één keer naar de universiteit te komen voor een bezoek aan ons lab. Het labbezoek zal plaatsvinden in het derde trimester van de zwangerschap (rond week 30-34). Dit bezoek bestaat uit verschillende taken, waaronder het invullen van vragenlijsten en computertaken. Daarnaast wordt uw hartslag bijgehouden, met behulp van een fitness band die u zelf onder de borst kunt vastmaken, en u wordt gevraagd om drie keer een klein speekselmonster te verschaffen om te kunnen kijken naar uw hormoonhuishouding. Het labbezoek duurt ongeveer twee uur en vindt plaats na 15.00 uur (kan ook in de avonduren en in het weekend). 
3. Thuis, voordat het labbezoek zal plaatsvinden, wordt u gevraagd op een eenvoudige manier een klein monster van uw ontlasting te verzamelen, om de relatie tussen uw gezondheid en uw baby's gezondheid te kunnen onderzoeken. 

Postnataal 
1. U wordt gevraagd om drie keer enkele vragenlijsten in te vullen en een logboekje bij te houden over het gedrag en de gezondheid van uw baby. 
2. U wordt dan ook gevraagd een monster van de ontlasting uit de luier van de baby te verzamelen.
3. Indien u borstvoeding geeft, zult u worden gevraagd om op dezelfde drie momenten een klein beetje moedermelk te verzamelen. 
4. Als de baby zes weken oud is, zullen de onderzoekers de moeder en baby thuis bezoeken. Dit bezoek zal veel lijken op het prenatale bezoek aan ons lab, maar vindt plaats bij u thuis. 

Onderstaand vindt u een overzicht van het postnatale gedeelte.  

2 weken Eerste monster ontlasting baby
Eerste monster moedermelk (indien u borstvoeding geeft)
Logboekje gedrag baby
4 korten vragenlijsten 
6 weken Tweede bezoek (vergelijkbaar met het eerste bezoek) bij u thuis 
Tweede monster ontlasting baby
Tweede monster moedermelk (indien u borstvoeding geeft)
Logboekje gedrag baby
3 korte vragenlijsten 
12 weken Derde monster ontlasting baby
Derde monster moedermelk (indien u borstvoeding geeft)
Logboekje gedrag baby
3 korte vragenlijsten 


 

 


Contact

Christine Hechler, M.Sc.

Behavioural Science Institute (BSI)
Ontwikkelingspsychologie
Radboud Universiteit Nijmegen
Montessorilaan 3
6525 HR Nijmegen


024 3612566